Kullanım Koşulları

All content on this site you are visiting; All written and visual content, information and document, logo-trademark and all kinds of intellectual property and other rights related to them, İpekçioğlu Tekstil Makinaları Yedek Parça San. Tic. Ltd.Şti. All content published on this website is protected by national and international laws / contracts. Their use, adaptation, quotations, copying, alteration (alteration), and non-common commercial use are prohibited without the written and express permission of İPEKÇİOĞLU

A link can be given directly or indirectly to other sites on acrogrup.com site for information purposes. User; Since İPEKÇİOĞLU has no control and control over the sources of the links on the site, it accepts that it is not responsible for the accessibility and accuracy of the websites or resources displayed by the links and is not responsible for any content, product or other material on or from these websites. . The user may also rely on İPEKÇİOĞLU's any information, content, goods or service that may be obtained on or through any such website or resource, or any damage caused or alleged to be caused by, or in connection with, their use. it accepts that it is not directly or indirectly responsible for the loss.
İPEKÇİOĞLU; Although all the information and documents on this website are kept for the purpose of informing the users, İPEKÇİOĞLU does not accept whether any content is missing and up-to-date and does not undertake. Due to the use of the information and documents published on the site, all kinds of risks belong to the user and İPEKÇİOĞLU has no legal and criminal liability. Again, in the event that this website damages the computer and / or other software tools of the user due to viruses, etc., PEKÇİOĞLU has no legal and criminal responsibility, and it is undertaken by the user and İPEKÇİOĞLU.

If the users send personal information through the forms on the site, they agree to the storage and use of this information by İPEKÇİOĞLU. İPEKÇİOĞLU keeps personal information confidential and does not sell to third parties or organizations. In addition, the users, to the management of their personal information İPEKÇİOĞLU; assistant or e-mail, etc. in matters such as tracking business processes, recruitment etc. The third party, who performs administrative activities such as sending, on behalf of İPEKÇİOĞLU, agrees to be given to service providers in advance. User information can only be used for limited purposes (press release, written notification, etc.). Users can always request to stop sending such documents. İPEKÇİOĞLU does not accept responsibility for any damages that may occur as a result of using the personal information of the users within the framework of the above conditions. Personal information of the users; It can be disclosed where permitted by law, at the request of the judicial / administrative / supervisory body, or Where İPEKÇİOĞLU or site users require the protection or protection of their interests. These privacy rules in the field of user personal information can be changed by İPEKÇİOĞLU at any time and without prior notice, and the changes will be announced on this site without delay. For more detailed information about the data processing policy, the Privacy Text on the Privacy and Protection of Personal Data can be examined.

Sitede yayımlanan bilgi ve verilerin hiçbirisi İPEKCİOĞLU tarafından yöneltilmiş ticari teklif değildir. Kullanıcı; sitede yer alan bilgi ve veriler ışığında almış olduğu tüm karar, beklenti ve işlemden münhasıran sorumludur. Sitede yer alan ticari veri ve bilgiler; hiç bir şekilde kılavuz olarak kabul edilemez. Aksi durumun kabulü hiçbir şekilde İPEKCİOĞLU'nu hukuki ve cezai olarak bağlamayacaktır.
Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmekte olup yine aynı esasta verilmeye devam edilecektir. İPEKCİOĞLU; bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. İPEKCİOĞLU ya da başka bir grup şirketi ya da bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.
Kullanıcıların işbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından İPEKCİOĞLU sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar; siteyi ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Bu yönde siteye girişte kullanıcılar uyarılmaktadır. Kullanım şartlarına aykırılık halinde İPEKCİOĞLU her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.
İPEKCİOĞLU; bu şartların tamamını veya bir kısmını dilediği an ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Site kullanım koşul ve haklarından doğacak her türlü ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.